امروز: ۲۴ تیر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

اعسار نسبت به دین ناشی از معامله معوض

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/02/20 بدون نظر   851 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته الزام خوانده به انتقال سند یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 42/19330 و پرداخت خسارت تأخیر در تنظیم سند از تاریخ 30/10/90 لغایت اجرای حکم به ازای هرروز 200000 ریال و پرداخت هزینه دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که طبق قولنامه مورخ 10/6/90 یک واحد آپارتمان واحد پنجم را از خوانده خریداری و علی رغم پرداخت ثمن معامله و تحویل ملک از تنظیم سند خودداری می نماید و طبق بند 7-6 قرارداد خسارت عدم انجام تعهد روزانه 20 هزار تومان تعیین شده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین دارد و نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 6313 مورخ 20/12/92 پیوست مالکیت خوانده محرز می باشد و نظر به اینکه با توجه به در رهن بودن ملک موصوف بانک مرتهن طی نامه شماره 1566/275 مورخ 9/2/93 که به شماره 249 مورخ 11/2/93 پیوست، مراتب انتقال قطعی ملک با حفظ حقوق مرتهن را پذیرفته و اعلام موافقت نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی اعتباری مستند دعوی و یا ردّ دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا با لحاظ اصول صحت و لزوم قراردادها دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-221-225 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واحد 5 از پلاک ثبتی 42/19330 قطعه 37 و تهیه مقدمات تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته مطالبه خسارت قراردادی نظربه مفاد قرارداد طرفین که حکایت از تعهدات متقابل طرفین دارد و اینکه در مطالبه خسارت قراردادی علاوه بر احراز تخلف خوانده انجام تعهدات متقابل از جانب مدعی نیز باید احراز گردد که خواهان دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی متقابل ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص مستنداً به مواد 194-197 قانون مذکور حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره930192 مورخ 30/2/93 شعبه5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی آقای تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد روزانه دویست هزار ریال حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حسین خانی

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه