امروز: ۲۴ تیر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/01/02 بدون نظر   1330 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی م.ر.با وکالت م.دادستانی فراهانی و ه.ت.به طرفیت ج.م.و ص.م.و م.م.و ف.پ.به خواسته صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه و تحویل ملک استیجاری به جهت تعدی و تفریط با عنایت به استماع اظهارات طرفین و اینکه امر تعدی و تفریط موضوع خواسته خواهان منصرف از موضوع خواسته بوده و مطابقت با آن را نداشته

مع هذا دادگاه دعوی مطروحه را پذیرا نبوده و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی و بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.د. (که به تنهایی و علی رغم درج هویت آقای ه.ت. ذیل دادخواست تجدیدنظر و لایحه دفاعیه را به تنهایی تأیید و گواهی نموده بنابراین و به تنهایی وکیل تجدیدنظر خواه محسوب می گردد) به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها و آقای 1- م. 2- ص.و 3- ج. همگی م.و 4- ف.و. همگی با وکالت آقای ن.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00170 مورخ 93/2/20 شعبه 118 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بی حقی و بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستأجره مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتی 25207 فرعی از 88 اصلی واقع در تهران پارس بخش 11 تهران به جهت تعدی و تفریط به علت ارتکاب فعل حرام و نامشروع در آنکه به امر آموزش رانندگی اشتغال داشته اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده

زیرا اولاً: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکله خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن،

ثانیاً: تخلیه عین مستأجره به علت تعدی و تفریط و مطابق مقررات قانونی موضوع بند 8 ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 دارای معنا و مفهوم خاص و معینی بوده و مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، آن دسته از اقداماتی که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره لطمه و صدمه اساسی وارد آورد و خارج از اذن مأخوذه مورد استناد به ترتیب یادشده واقع گردد دلیل بر تعدی و تفریط و باعث صدور حکم تخلیه عین مستأجره خواهد داشت که در مانحن فیه هیچ گونه دلیلی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و به صرف ادعای ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست تقاضای تخلیه عین مستأجره مرقوم گردیده که با فرض صحت ادعای مذکور دلیل و علت تبیینی دلیل بر تعدی و تفریط و تخلیه عین مستأجره محسوب نخواهد داشت و با فرض صحت مطابق مقررات قانونی موضوع تبصره 3 ذیل ماده 14 قانون صدر الذکر، دادستان به محض صدور کیفرخواست و به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر می باشد قرار می داده که در مانحن فیه ظاهراً چنین فرآیندی به وقوع نپیوسته و درهرحال در وضعیت مبینه و به دلیل صدرالاشعار تخلیه عین مستأجره امان پذیر نبوده

ثالثاً حتی با فرض ابطال مجوز آموزشگاه رانندگی تجدیدنظر خواندگان، فعالیت مذکور در عین مستأجره امکان نداشته و صرفاً برای مستأجرین از منافع آن امکان استیفاء و تحصیل منفعت وجود نداشته که امر یاد شده نیز موجب تعدی و تفریط در عین مستأجره و تخلیه آن نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

 

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه