امروز: ۲۴ تیر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

دعوی تخلیه عین مستأجره به‌لحاظ تعدی و تفریط

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/01/02 بدون نظر   1271 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقایان و خانم ها 1ـ م. 2ـ م. 3ـ ب. 4ـ م. همگی م. با وکالت آقای ف.س. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه مغازه نیم بابی واقع در پلاک 9 فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط خوانده نسبت به عین مستأجره به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بدین توضیح که وکیل خواهان ها بیان داشته حسب اجاره نامه رسمی شماره 2171 مورخ 29/10/44 تنظیمی در دفترخانه …. تهران یک باب خانه و یک مغازه نیم بابی به مساحت 2مترمربع از سوی مورث موکلین به خوانده اجاره داده شده است و

لکن خوانده به لحاظ در اختیار داشتن خانه استیجاری جنب مغازه مذکور اقدام به تخریب خودسرانه و بدون اذن و اجازه مالک نسبت به مغازه استیجاری نموده و با برداشتن دیوار مغازه مساحت آن را از دو متر به حدود 9 متر افزایش می دهد خانم م.ص. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع بیان داشته که موکلش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اجاره نامه فوق الذکر با مورث خواهان ها (موجر وقت) توافق نموده اند مغازه مورد اجاره از 2 متر به حدود شش متر توسعه داده است و در آن زمان اجاره بهاء را نیز دو برابر نموده و بیش از 45 سال است که مورد اجاره بر همین وضعیت می باشد و موجر ملکی نیز تا زمان حیات (سال 1369) اعتراض نداشته و اجاره بهاء دریافت می نموده است

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و پاسخ استعلام ثبتی مندرج در پرونده با احراز رابطه استیجاری بین طرفین و با عنایت به اظهارات شهود در تحقیق و معاینه محلی که توسط دادگاه انجام گرفته، استنباط می شود که سال هاست مغازه مورد اجاره با متراژ فعلی می باشد و کارشناس منتخب دادگاه نیز تشخیص زمان توسعه مغازه مورد اجاره را میسر ندانسته است و عدم تعرض مورث خواهان ها به این مسئله نیز مؤید دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر توافق طرفین در خصوص توسعه مغازه مورد اجاره می باشد

بنابراین به لحاظ عدم احراز تعدی و تفریط توسط خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م.، ب.، م.، م. شهرت همگی م. با وکالت آقای ف.س. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209970227000550 مورخ 17/6/1392 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تخلیه نیم بابی مغازه واقع در پلاک 9فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اصدار گردیده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرچند افزایش متراژ در عین مستأجره از مصادیق بارز تعدی مستأجر محسوب می گردد

لیکن این اقدام در زمانی صورت پذیرفته که مالکیت تجدیدنظرخواهان در ملک مختلف فیه استقرار نیافته بوده و زمان حدوث آن در زمان حاکمیت مورث خواهان ها واقع گردیده (تجدیدنظرخواهان زمان دقیق آن را اعلام ننموده اند) که در آن زمان هیچ گونه تعرضی از ناحیه موجرین وقت به این اقدام نشده است و سکوت آن به نوعی حاکی از رضایت آنان در جهت اقدام مستأجر بوده است ازاین رو تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که با شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت داشته باشد، ارائه و ابراز ننموده

لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

 

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه