امروز: ۲۴ تیر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

درخواست تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/01/02 بدون نظر   1326 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ر. به وکالت از خواهان ها ۱– ح.ر. 2 – ع.ع. به طرفیت خوانده آقای ع.س. با وکالت بعدی آقای م.الف. و به خواسته تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. آنچه که از مصادیق تعدی و تفریط جهت تخلیه یک باب مغازه چلوکبابی جزء پلاک ثبتی ۱۱۰۲۹ فرعی از اصلی ۴۷30 مجزی شده از پلاک ۶۷۷ فرعی از اصلی مذکور واقع در خیابان فداییان اسلام روبروی . . . . ذکر گردیده است احداث و الحاق ۳۰ مترمربع آشپزخانه خارج از مفاد قرارداد و همچنین احداث سرویس بهداشتی به مساحت ۱۲ مترمربع با مصالح سنگین بوده است دادگاه با احراز مالکیت خواهان ها به دلالت تصویر مصدق اسناد رسمی تک برگی به شماره های ۲۷۶۶۳۷ و ۲۷۶۶۳۶ که مؤید مالکیت آنان به ترتیب چهار دانگ مشاع و دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک‏ ثبتی موقوم و با اعلام تاریخ اخذ سند مالکیت در مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ می باشد و استقرار رابطه استیجاری فی مابین توجهاً به اجاره‏نامه عادی مورخ ۵/6/۱۳۵۸ و دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۱۷۳۴ مورخ ۲۳/۹/۹۲ با مدارک ارائه شده از ناحیه ایشان و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در راستای اجرای قرار کارشناسی و عدم وصول هرگونه اعتراض از ناحیه وکلای مدافع طرفین. نظر به اینکه

اولاً: احداث توالت و سرویس بهداشتی از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره نیست و با توجه به اینکه استفاده از مورد اجاره باید متناسب با شغل مربوط باشد و لازمه اشتغال به حرفه چلوکبابی ازجمله موضوعاتی است که امور فوق باید در مورد اجاره مورداستفاده قرار گیرد ضمن ‏اینکه احداث توالت و دستشویی نه تنها بر اساس بنا لطمه رأی وارد نکرده بلکه اقدام مستأجر در راستای رعایت بهداشت و استفاده بهینه از عین مستأجره بوده است که ‏این حق را مقنن به مستأجر در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ داده است

ثانیاً: احداث و الحاق ۳۰ مترمربع آشپزخانه خارج از مفاد قرارداد نظر به اینکه با فرض احداث آن در زمان استقرار مالکیت خواهان ها لطمه رأی به ارکان ساختمان وارد نمی‏آورد و کارشناس منتخب نیز بالصراحه به این موضوع اشاره نموده که تخلیه آشپزخانه و اعاده به وضع سابق را بدون لطمه به ارکان ساختمان امکان‏پذیر دانسته است

ثالثاً: با توجه به اینکه ملک مورد اجاره در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱ به خواهان ها انتقال یافته و از این تاریخ مالکیت آنان استقراریافته و با عنایت به تاریخ دادخواست ارائه شده در تاریخ ۲۱/۸/۹۲ وضعیت دستشویی و آشپزخانه موردادعا به نظر می رسد احداث موارد موردادعا با وضعیت فعلی در زمان مالکیت مالک قبلی صورت پذیرفته است که وکیل خوانده نیز کراراً بر این موضوع پافشاری نموده و عدم اقدام مالک سابق در خصوص تعرض به احداث موارد مذکور آن هم با فرض پذیرش آن قرینه و دلالت بر موافقت ضمنی وی به احداث دستشویی و آشپزخانه مذکور تلقی می شود و استقرار مالکیت بعدی خواهان ها تأثیری در حق مکتسب مستأجر در احداث آن ها نخواهد داشت

بنابراین و جهات موصوف دعوی خواهان ها غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۴ و 1۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروح صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوق تهران ـ حسینی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-ح.ر. 2- ع.ع. با وکالت س.ر. به طرفیت ع.س. با وکالت م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1089 مورخه 29/11/92 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط عین مستأجره صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد

لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه