امروز: ۲ فروردین ۱۴۰۲
روزنه ای به حقوق

«آرای قابل تجدیدنظر» در قانون آیین دادرسی مدنی

به گزارش دادنوشت به نقل قول از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول دوم (آرای قابل تجدیدنظر) و سوم (مهلت تجدیدنظر) باب چهارم (تجدیدنظر)  قانون «آیین دادرسی مدنی» را  مرور می‌کنیم. فصول دوم و سوم باب چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۳۳۰ تا ۳۳۸ به  …

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر   در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط …

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت

مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران …

رفتن به ابتدای صفحه